Sözleşme

Türkiye Tedarik Dünyasına kayıt olmak ve işlem gerçekleştirmek için 18 yaşından büyük olmak gerekir.  Kayıt işleminden önce bütün kullanıcıların Türkiye Tedarik Dünyası Kullanıcı Sözleşmesini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır.  Türkiye Tedarik Dünyası sözleşmesi- kuralları, tüm Türkiye Tedarik Dünyası üyeleri için güvenli ve adil bir ticaret ortamı yaratan prensiplerdir.  Türkiye Tedarik Dünyası, sözleşmede belirtildiği gibi satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen, listeleme kurallarına aykırı hareket eden ve hileli davranışta bulunan üyelikleri geçici olarak askıya alabilir veya süresiz olarak iptal edebilir.  Kullanıcı Sözleşmesi - Sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve SATISDA.COM kullanabilmeniz için gerekli kuralları içerir. Gizlilik Politikası - Türkiye Tedarik Dünyası üyelerinin, sahip oldukları gizlilik hakları. Kullanıcı Profili Kuralları - Kullanıcı profili, Türkiye Tedarik Dünyasının en önemli yapı taşlarından birisidir ve bazı kurallar içerir. Alıcılar için kurallar - Satın almayı ve ödeme yapmayı taahhüt eden kuralları içerir. Satıcılar için kurallar - Ürünün listelenmesinden, satışın son anına kadar satıcıların uyması gereken kuralları içerir. Listeleme kuralları - Satışı söz konusu olan bir ürünün Türkiye Tedarik Dünyasında ne şekilde listeleneceğini ve tanımlanacağını belirleyen kurallar. Yasaklı ürünler - Türkiye Tedarik Dünyasında ürün listelemeden önce, ürünün yasal olduğundan ve yasaklı ürünler listesinde olmadığından emin olun. SATISDA.COM tanımı ve çalışma esaslarını içerir. Mesafeli Satışlar Yönetmeliği - Mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik. Tüketicinin Korunması Kanunu - Tüketicinin korunması hakkında kanun ve yönetmelik.http://www.turkiyetedarikdunyasi.com.tr/uyelik-sozlesmesi.html   Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve (SATISDA.COM kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞOLUYORSUNUZ. (İlan Tarihi: 31.10.2014)   1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Türkiye Tedarik Dünyası Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Kullanıcı Sözleşmesi olarak anılacaktır), Nazar Tedarik ve Reklam Hizmetleri. Şti. ile Siteye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Siteye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesinin, Sitenin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Siteye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesinin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.   2. Tanımlar Türkiye Tedarik Dünyası: Nazar Tedarik ve Reklam Hizmetleri.Şti. Kullanıcı: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Alıcı: Sitede sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı Satıcı: Sitede sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı Site: www.turkiyetedarikdunyasi.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Türkiye Tedarik Dünyası Hizmetleri (Kısaca Hizmet): Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar, Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Türkiye Tedarik Dünyası tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından, ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcılara duyurulur.SATISDA.COM: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından sağlanan Hizmet Güvenli Hesap: SATISDA.COM Hizmetinin ifa edilmesi için, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap Ürün: Sitede Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli Açık Artırma Benzeri Satış: Alıcıların, Satıcılar tarafından belirlenen sürelerde satışa arz ettiği Ürünlerine teklif vermek suretiyle fiyat artırımı yapabilmelerini sağlayan fiyatlama modeli   3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 3.1 Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, Sitede sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 3.2 Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Türkiye Tedarik Dünyası tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. 3.3 Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Türkiye Tedarik Dünyası tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.   4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 4.1 Üyelik, Sitenin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Türkiye Tedarik Dünyası tarafından gönderilen linke, Kullanıcının girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 4.2 Siteye üye olabilmek için, on sekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesinin 5.2 maddesi uyarınca, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin 5.2 maddesi uyarınca, Türkiye Tedarik Dünyasıtarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.     5. Hak ve Yükümlülükler 5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Sitenin Hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Türkiye Tedarik Dünyasının kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Türkiye Tedarik Dünyasından her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  c) Kullanıcıların Türkiye Tedarik Dünyası tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Türkiye Tedarik Dünyasının, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.  d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcılar tarafından Türkiye Tedarik Dünyasına iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.  e) Kullanıcılar, Türkiye Tedarik Dünyasının yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.  f) Türkiye Tedarik Dünyasının sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Türkiye Tedarik Dünyası ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecekşekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Türkiye Tedarik Dünyası ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  g) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Sitede sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Türkiye Tedarik Dünyasının, Türkiye Tedarik Dünyası çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.  h) Kullanıcılar Sitede satışa arz ettikleri Ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla (SATISDA.COM kullanmak zorundadırlar.  ı) Kullanıcı, Türkiye Tedarik Dünyasının Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Türkiye Tedarik Dünyası dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  i) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Türkiye Tedarik Dünyasının uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.  j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Sitenin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.  k) Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcılarına kendi inisiyatifleri doğrultusunda, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Sitenin faaliyet gösterdiği her mecrada Türkiye Tedarik Dünyası tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.  l) Kullanıcı, Türkiye Tedarik Dünyasının Siteye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Türkiye Tedarik Dünyası un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri a) Alıcı, Hemen Al ile Ürünü satın almak amacıyla talepte bulunması veya Satıcının belirlediği Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda ise Ürüne teklif vermesiyle; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını  usullerini de kabul etmiş sayılır.  b) Alıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Ürünlere teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin Türkiye Tedarik Dünyası tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder.  c) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Ürünlerin bedellerini, SATISDA.COM  Hizmetini kullanarak, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından yönetilen Güvenli Hesaba, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasınıtemin edecektir. Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Alıcı, Ürünü almaya hak kazandıktan sonra 12 saat içinde Ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmakla yükümlü olduğunu, Ürün bedelinin yatırmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verileceğini ve bu sürenin sonunda da ödeme yapmaması halinde Ürün alma hakkını kaybedeceğini kabul eder.  d) Alıcı Ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra 3 iş günü +24 saat içinde Satıcı, Siteye Ürünün gönderi bilgilerini girmesi gerekmektedir.  Alıcı, Satıcının Siteye Ürünün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde Ürünü teslim alıp Güvenli Hesaptaki Ürün bedelinin Satıcının hesabına transferi için Türkiye Tedarik Dünyasına işlem talebinde bulunacağını veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürünü kabul etmemesi halinde, Ürünü Satıcıya iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Türkiye Tedarik Dünyasına işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürünü Satıcıya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesapta tutulan, ilgili Ürüne ait satış bedelinin, ancak Satıcının Ürünü geri aldığına dair Türkiye Tedarik Dünyasına bildirimde bulunması sonrasında Alıcının hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  e) Alıcı, Sitede Satıcılar tarafından satışa arz edilen Ürünlerin ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, orijinalliği, Ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürünün aslı ile ilgili Türkiye Tedarik Dünyasının bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.      f) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcının Ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürüne verilen teklifleri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Türkiye Tedarik Dünyasının hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Türkiye Tedarik Dünyasından, satın almaya çalıştığı Ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  g) Alıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcıya havale edilmesi için Güvenli Hesapa gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesinin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcının Türkiye Tedarik Dünyasına bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesapta bulunan Alıcının parası üzerinde Türkiye Tedarik Dünyasının Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  h) Alıcı, Sitede Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Türkiye Tedarik Dünyasının kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  ı) Alıcı, Türkiye Tedarik Dünyasının ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürüne ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Türkiye Tedarik Dünyasının herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  i) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Türkiye Tedarik Dünyasının, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.   5.1.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri a) Satıcı, Sitede satışa arz ettiği Ürünün/Ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürünün/Ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  b) Satıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Ürün satışa arz etmeye, Ürünlere teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin Türkiye Tedarik Dünyası tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  c) Satıcı, Sitede satışa arz edeceği bir Ürünü, Hemen Al seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla veya Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yaptığı satışlarda da Alıcının Hemen Al seçeneği ile ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesapa parayı göndermesi halinde, Ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcının Ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra, 3 iş günü +24 saat içinde Siteye Ürünün gönderi bilgilerini girmesi gerekmektedir. d) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerden en yüksek teklifi veren Alıcının, teklif iptaline ilişkin kurallar saklı kalmak kaydıyla Ürünü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcının Ürünü almaya hak kazandıktan sonra 12 saat içinde Ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmakla yükümlü olduğunu ve Ürün bedelinin yatırmaması halinde Alıcıya bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Alıcının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya Ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmaması halinde, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcıya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, ürünü daha düşük teklif veren Alıcılardan herhangi birine teklif etmek hakkına sahiptir.  f) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünün/Ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Sitenin belirli yerlerinde belirtilen, Sitenin ve Sitede sunulan Hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  g) Satıcı, Sitede sergilenen Ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Ürünlerin daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiyede ve Dünyada piyasaya sürüldüğünü, Türkiye Tedarik Dünyasının ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder h) Satıcı, Sitede satışa arz ettiği Ürünlerin Yasaklı Ürünlerden olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Sitede satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  ı) Satıcı, Alıcının ürünü teslim alıp, Güvenli Hesaptaki Ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için Türkiye Tedarik Dünyasına işlem talebinde bulunabileceğini veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürünü kabul etmeyerek, ürünü Satıcıya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Türkiye Tedarik Dünyasına işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  i) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürünü zamanında, hasarsız, Sitede belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürünün Alıcıya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  j) Satıcı, Alıcının kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesapa gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcının işbu Sözleşmenin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcının Türkiye Tedarik Dünyasına bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesapta bulunan Alıcının parası üzerinde, Türkiye Tedarik Dünyasının kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  k) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcının Ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Türkiye Tedarik Dünyasının hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Sitede, satmaya çalıştığı Ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcının oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  l) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Türkiye Tedarik Dünyasının herhangi bir zarara uğraması durumunda, Türkiye Tedarik Dünyasının doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Türkiye Tedarik Dünyasının herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  m) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcıların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Tedarik Dünyası aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.  n) Satıcı, Türkiye Tedarik Dünyasının, Sitede sattığı Ürünlere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürüne ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  o) Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Türkiye Tedarik Dünyasının kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  ö) Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcıya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Türkiye Tedarik Dünyasının her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. p) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünü/Ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve Ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcının, gerek Kullanıcı Sözleşmesine gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle Türkiye Tedarik Dünyasının maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. Türkiye Tedarik Dünyası tarafından Satıcının Ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Türkiye Tedarik Dünyası bu Ürünü/Ürünleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Türkiye Tedarik Dünyasının söz konusu Ürünü/Ürünleri siteden kaldırması nedeniyle Satıcının Türkiye Tedarik Dünyasından zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir. 5.2. Türkiye Tedarik Dünyasının Hak ve Yükümlülükleri a) Türkiye Tedarik Dünyası, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Türkiye Tedarik Dünyası, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Türkiye Tedarik Dünyasının talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Türkiye Tedarik Dünyası tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.  b) Türkiye Tedarik Dünyası, Site üzerinden, Türkiye Tedarik Dünyasının kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Türkiye Tedarik Dünyası tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında Türkiye Tedarik Dünyasının herhangi bir sorumluluğu yoktur.  c) Türkiye Tedarik Dünyası, Sitede sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.  d) Satıcının satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, manipülasyon (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. Manipülasyon yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen Yasaklı Ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcının üyeliği, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.  e) Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen Yasaklı Ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcının üyeliği, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.  f) Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Sitenin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Sitenin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Türkiye Tedarik Dünyası tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Türkiye Tedarik Dünyası, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.  g) Kullanıcılar ve Türkiye Tedarik Dünyası hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.  h) Kullanıcıların, Siteye üye olurken sisteme yükledikleri kullanıcı isimleri veya dükkân isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların kullanıcı ismi veya dükkân ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Türkiye Tedarik  Dünyası Kullanıcı Sözleşmesine aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.    ı)  Türkiye Tedarik Dünyası, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Türkiye Tedarik Dünyasına hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcıların üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar. i) Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcıların satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.  j) Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcıya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Türkiye Tedarik Dünyasının bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.    6. Yasaklı Ürünler a) Türkiye Tedarik Dünyası tarafından Sitede verilen Hizmetler kapsamında, bazı Ürünlerin satışa arzı Türkiye Tedarik Dünyası tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Ürünler, Sitenin Yardım bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşmenin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir. Türkiye Tedarik Dünyasında satışı yasak olan ürünler, sadece Yasaklı Ürünler listesi  ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya Türkiye Tedarik Dünyası Politikaları gereği  yasaklanan ürünleri ve ürünlere ilişkin kuralları da kapsamaktadır.  b) Yasaklı Ürünlerin Satıcı tarafından Sitede satışa arz edilmesi ve bu durumun Türkiye Tedarik Dünyası tarafından tespit edilmesi halinde, Türkiye Tedarik Dünyası, ilgili Yasaklı Ürünlerin satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünleri satışa arz eden Satıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesini ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.  c) Türkiye Tedarik Dünyası, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcıya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikâyet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünlerin satışıyla bağlantılı olarak, Türkiye Tedarik Dünyası ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Türkiye Tedarik Dünyasını hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Türkiye Tedarik Dünyasının, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.    d) Satıcı, Sitede sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  e) Sitede yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiyeye giriş yapmış Ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcıların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Sitede satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Türkiye Tedarik Dünyası, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünleri, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcıların sergilediği Ürünleri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.   7. Hizmetler Türkiye Tedarik Dünyası tarafından verilen Hizmetlerin temelinde, Kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısınısağlamak bulunmaktadır.     7.1.SATISDA.COM  Türkiye Tedarik Dünyası, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcıya Maksimum Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmeti sunmaktadır. Maksimum Güvenli Elektronik Ticaret Sistemine ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde SATISDA.COM bölümünde yer almaktadır.  b) Kullanıcılar, SATISDA.COM den ve Hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hepsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Türkiye Tedarik Dünyasına ait değildir.    c) Sitedeki Emlak, İş Dünyası ve Vasıta Kategorilerinde gerçekleşen satışlarda SATISDA.COM Benzeri fiyatlama modeli uygulanmaz.   7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler: a) Satıcılar, satışa arz edilen Ürünlere, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanmasıHizmetinden faydalanırlar.  b) Satıcı ve Alıcılar, Satıcıların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve Ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmetinden yararlanırlar.   7.3. Ek Hizmetler Kullanıcılar, Ek Hizmetlere ilişkin olarak Türkiye Tedarik Dünyası tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmetlere ek olarak, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Dükkan Servisi, Opsiyonel özellikler ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ek Hizmetlerden de faydalanabilirler.   8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcıların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Türkiye Tedarik DünyasıHizmetleri ve Sitenin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.  b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcıya aittir. Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.  c) Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Türkiye Tedarik Dünyasına konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Türkiye Tedarik Dünyasının Kullanıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.  d)  Kullanıcıların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar, hiçbir şart ve koşulda, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından değiştirilmeyecektir.   e) Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcıya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuşKullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Türkiye Tedarik Dünyasının tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesini feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  f) Kullanıcılar, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından Sitede belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Türkiye Tedarik Dünyası tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.   9. Ücretlendirme Türkiye Tedarik Dünyası, satışa arz için Ürün listeleme, SATISDA.COM Sistemini kullanma ve Ek Hizmetlerle ilgili Hizmet ücretlerini, Sitenin Yardım bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Sitede aksi belirtilmediği takdirde, Sitedeki Hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.   10. Gizlilik Politikası Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesinde ve Gizlilik Politikasının aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.   11. Diğer Hükümler 11.1. Fikri Mülkiyet Hakları a) Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Türkiye Tedarik Dünyasının telif haklarına tabi çalışmalar) Türkiye Tedarik Dünyasına ait olarak ve/veya Türkiye Tedarik Dünyası tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Türkiye Tedarik Dünyası Hizmetlerini, Türkiye Tedarik Dünyası bilgilerini ve Türkiye Tedarik Dünyasının telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Türkiye Tedarik Dünyasının Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Türkiye Tedarik Dünyasından talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.  b) Türkiye Tedarik Dünyasının, Türkiye Tedarik Dünyası Hizmetleri, Türkiye Tedarik Dünyası bilgileri, Türkiye Tedarik Dünyası telif haklarına tabi çalışmalar, Türkiye Tedarik Dünyası ticari markaları, Türkiye Tedarik Dünyası ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-Howa yönelik tüm hakları saklıdır.  c) Kullanıcılar, Türkiye Tedarik Dünyasının Marka ve Logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.   11.2. Sözleşme Değişiklikleri a) Türkiye Tedarik Dünyası, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.  b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 01.05.2014 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır. Sözleşmenin bir önceki halini sayfanın en altında inceleyebilirsiniz.   11.3. Mücbir Sebepler   Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, Türkiye Tedarik Dünyası, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Türkiye Tedarik Dünyası için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Türkiye Tedarik Dünyasından herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.   11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Tekirdağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.   11.5. Sözleşmenin Feshi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının  geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Türkiye Tedarik Dünyası, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kurallarıihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Türkiye Tedarik Dünyasının uğradığı tüm zararlarıtazmin etmekle yükümlü olacaktır:  a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünlerin Satıcı tarafından Sitede satışa arz edilmesi ve bu durumun Türkiye Tedarik Dünyası tarafından tespit edilmesi, b) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, c) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, d) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması, e) Kullanıcıların, Sitede satışa arz ettikleri Ürünlerin alım-satımlarını, (SATISDA.COM)Maksimum Güvenli Elektronik Ticaret Sistemini kullanmamaları. 12. EK KURALLAR Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler. (SATISDA.COM YASAKLI ÜRÜNLER ÜRÜN LİSTELEME KURALLARI KULLANICI PROFİLİNDE DEĞİŞİKLİK ALICI İÇİN KURALLAR SATICI İÇİN KURALLAR MARKA VE LOGO KULLANIM KURALLARI 
satisda.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir.
Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından satisda.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.
www.Satisda.com2. El ilan Sitesi